Πανελλήνιες 2023: Τα μυστικά για να συμπληρώσεις σωστά το μηχανογραφικό δελτίο

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού ξεκινά για τους 73.220 υποψήφιους από τα ΓΕΛ και τους 15.350 από τα ΕΠΑΛ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή είναι: http://exams.minedu.gov.gr/.

Οι προσωπικές επιθυμίες των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες, αποτελούν τις βασικές παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να συμπληρωθεί σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για τα πανεπιστήμια ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ.) για τα δημόσια ΙΕΚ και έχουν ήδη αποκτήσει τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) από τα σχολεία τους. Και στις δύο περιπτώσεις των μηχανογραφικών, το password είναι κοινό. Password θα πρέπει να έχουν αποκτήσει και οι φετινοί τελειόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (2023), οι οποίοι δεν πήραν μέρος στις Πανελλαδικές αλλά μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ΙΕΚ.

Μηχανογραφικό μπορούν, επίσης, να υποβάλουν και υποψήφιοι από τα προηγούμενα έτη, 2021 και 2022, οι οποίοι αν και δεν συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε δημόσιο ΙΕΚ με την κατηγορία του 10% των θέσεων των εισακτέων. Οι περιπτώσεις αυτές, αφορούν τους απόφοιτους, που ‘διατηρούν’ τα μόρια, που είχαν εξασφαλίσει στην τελευταία τους εξέταση, χωρίς ωστόσο να έχουν συμμετάσχει ούτε στα ειδικά μαθήματα, ούτε στα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ.

Για όλους τους υποψήφιους θα είναι κοινό το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα κληθούν να υποβάλουν το Μ.Δ. ή/και το Π.Μ.Δ., όταν αυτό ανακοινωθεί ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή, στην οποία θα πρέπει να μπαίνουν είναι η ακόλουθη: https://exams.it.minedu.gov.gr/

Οι υποψήφιοι, που είχαν μεν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 αλλά παραπέμπονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα καταθέσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο ή το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις. Τότε, θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Από την ανακοίνωση της έναρξης της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου μία εβδομάδα για τη συμπλήρωση του ενώ η υποβολή και των δύο – Μ.Δ. και Π.Μ.Δ. θα γίνει σε μία φάση. Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), οι υποψήφιοι εισέρχονται στην πλατφόρμα https://exams.it.minedu.gov.gr/ και ακολουθούν προσεκτικά τα βήματα για τη συμπλήρωση.

Συστήνεται η συμπλήρωση πρόχειρου μηχανογραφικού πριν την οριστική υποβολή, ώστε να έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να το μελετήσουν προσεκτικά και να προβούν σε τυχόν αλλαγές. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες σχολές επιθυμούν, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Το σύστημα, ωστόσο, θα τους ανοίξει μόνο τις σχολές όπου έχουν εξασφαλίσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Αφού υπολογίσουν τα μόρια που βγάζουν, οι υποψήφιοι καλό είναι να καταγράψουν σε ένα χαρτί όλες τις σχολές, που τους ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους και ανεξάρτητα από τις βάσεις. Στη συνέχεια, μπορούν να σημειώσουν δίπλα σε κάθε σχολή τη βάση, που θα έχει ανακοινωθεί για φέτος. Στο στάδιο αυτό, θα μπορούν να μεταφέρουν τους αριθμούς προτίμησης στο Μηχανογραφικό.

Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, γίνεται η οριστικοποίηση και η υποβολή του, οπότε και δίνεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μέχρι αυτό το στάδιο, καθώς μετά την οριστική υποβολή του δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής. Να τονιστεί, πως επειδή η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική, μετά την παρέλευσή της, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να κάνει οριστικοποίηση.

Όσοι υποψήφιοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία, χρειάζεται να έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ημερομηνία προγενέστερη – ή μέχρι την ίδια - της ημερομηνίας υποβολής του Μηχανογραφικού. Αυτά θα κατατεθούν, στη συνέχεια, στη σχολή εισαγωγής του νέου φοιτητή.

Συνιστάται η φύλαξη αντιγράφου του Μηχανογραφικού δελτίου, είτε εκτυπώνοντας, είτε απλώς αποθηκεύοντας στον υπολογιστή το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το οποίο υπέβαλαν.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων τους. Εισάγοντας στη συγκεκριμένη εφαρμογή τους βαθμούς που πήραν σε κάθε μάθημα, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν αυτόματη ενημέρωση για το σύνολο των μορίων, που συγκεντρώνουν σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή Τομέα, που ανήκουν. Στην ίδια εφαρμογή, οι υποψήφιοι θα καταφύγουν για να υπολογίσουν και το σύνολο των μορίων, αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων.

Την εφαρμογή για να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων τους, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων, οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τους γραπτούς βαθμούς τους στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού, που ανήκουν. Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός του κάθε μαθήματος, εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Πηγή κεντρικής: pexels.com

© 2018-2024 Teen.queen.gr - All rights reserved